Jaunumi

Vēlēsim Latvijas ilgtspējai, lai "arvien šī tauta dzīvo un šīs zemes ražu vāc".

Kungs, kas zāles čukstus dzirdi, kas pat smilgai neliec ciest,
Vārdi ir, kas latvju sirdīs deg un kvēl un nenodziest.
Vārdi ir, kas mūsu dzīslās līdz ar pirmo dienu skan,
Jo tu licis reiz šai zemē maniem brāļiem dzimt un man.
Kungs, mēs ticam, ka tu gribi un ka tas tavs svētais prāts,
Lai arvien šī tauta dzīvo un šīs zemes ražu vāc.
Lai pār lejām šīm un kalniem mūsu latvju mēle skan,
To man klusi čukst šī zeme, to ik akmens saka man.
To ik akmens saka man.
Tu tak negribi, lai važās atkal reiz mūs svešnieks kaļ.
Lai mēs, redzējuši sauli, krītam naktī atpakaļ!
Tu tak negribi, lai atkal latvju tauta ceļos krīt
Un lai mūs, kas šodien brīvi, atkal važās saslēdz rīt.
Tu tak negribi, lai svešā mēlē tevi lūdzam mēs.
Tu, kas devis mums šo zemi, tu, kas esi mūsu tēvs!
Vai nav skaistas mūsu dziesmas? Nē, tās nedzied verga sirds!
Tāpēc mūžam tavai saulei latvjus brīvus jāapmirdz . . .
latvjus brīvus jāapmirdz . . .
Tāpēc sargi mūs tais dienās, tornī sargs kad trauksmi sauc,
Tad, kad, nāves izkapts nopļauts, drauga rokās saļimst draugs –
Tad, kad svina bišu spieti plosīs latviešus un dzels,
Tad, kad baltu krustu birzis neredzamas rokas cels!
Vai šī brīvība tik sapnis mūsu tautas gaitā būs,
Un pēc gadiem sveši kungi atkal klaušās izdzīs mūs?
Nē, tik grūti ir tam ticēt ! Nē, šī doma sirdī sāp .
Tāpēc lūdzam šajā dienā: Kungs, no sava troņa kāp!
Nāc un pārstaigā šo zemi, kamēr tā vēl sauli jauž,
Nāc un sakausē mūs klintī, lai neviens mūs nesalauž.
Nāc un svētī mūs un vieno un mums darba spēku dod,
Lai reiz liktenīgā stundā negaida mūs briesmīgs sods.
Negaida mūs briesmīgs sods.
Šodien, Kungs, mēs tevi lūdzam: neļauj latvjiem mirt un zust,
Liec mums vienmēr tavu sauli brīviem pāri galvām just –
Līdz tiem laikiem, kuŗus šodien nezin vēl nekur neviens,
Mūžam brīvs lai latvju ērglis, savus spārnus sizdams, skrien!
Lai pret nezināmiem laikiem cauri mūžiem ejam mēs,
Dod mums spēku, dod mums drosmi, dod mums vienprātību, tēvs!

Sveiciens no Latvijas un mākonīša Pikolo!Vēlos Jūs iepazīstināt ar jaunu Latvijā radītu žurnālu pirmsskolas vecuma (3-6 gadi) bērniem – Pikolo (www.pikolozurnals.lv). Šis ir pirmais žurnāls bērnu auditorijai, kuru veido Latvijā pazīstami ilustratori un autori. Esam priecīgi, ka šajā skaistajā laikā, kad gaidām Latvijas nozīmīgo dzimšanas dienu ir izdevies izveidot šo jauno, noderīgo un attīstošo žurnālu bērniem, kas var būt kā lieliska dāvana un kalpot viņu radošajai attīstībai.

Lepojamies, ka pirmā žurnāla izstrādē mūsu komandā bija ilustratori Līga Kitchen, Elīna Brasliņa, Anna Vaivare un Roberts Rūrāns. Un bērnu grāmatu autore Luīze Pastore. Bērniem tā ir unikāla iespēja katrā žurnāla atvērumā netiešā veidā iepazīties ar Latvijas talantīgo mākslinieku rokrakstiem, kuru asprātīgie darbi uzrunā gan bērnus, gan pieaugušos.

Pikolo ir vārds žurnāla galvenajam varonim - zinātkāram, rotaļīgam un draudzīgam mākonītim, kura sapņi ir lieli, un tas spēj paveikt ļoti daudz. Žurnāla lapaspusēs var iepazīties ar Pikolo radošo daudzpusību un viņa draugiem, kuri mīt stāstā, komiksā, āķīgos, aizraujošos un reizēm smieklīgos uzdevumos. Mākonīša tēls tika izvēlēts apzināti, jo mūsu vēlme bija veidot formu, kura būtu brīva un elastīga, pēc iespējas vairāk atstājot telpu bērna iztēlei. Pikolo krāsas var mainīties atkarībā no sajūtām un apstākļiem, uzsverot, ka katra bērna emocija ir svarīga, un prasa ieklausīšanos. Viens no žurnāla mērķiem ir komunikācija ar bērnu, spēja iejusties bērna pasaulē un viņa valodā, caur dažādiem radošiem uzdevumiem tas paver iespēju interesantām sarunām ar bērnu.

Pirmais Pikolo izdevums ir ar vienotu tēmu, kas vēsta par profesiju dažādību. Žurnāla atvērumos tiek apskatīti amati, par kuriem bērni jau būs dzirdējuši un arī tādi, kas ir ārpus ikdienišķā un ļaus vaļu bērna fantāzijai (pielikumā attēli no #1 izdevuma “Par profesijām”)

Taču mūsu radošā komanda neapstāsies tikai pie viena izdevuma, jau šobrīd darbs rit uz priekšu ar pavisam jaunu ilustratoru un autoru komandu, kura veido #2 izdevumu, kas iznāks 1.decembrī.

Pikolo žurnāla mērķis ir dot bērniem kvalitātīvu informāciju un ilustrācijas jau mazotnē, kas ietērptas labas kvalitātes papīrā - biezā un saturīgā, ar kuru bērns var viegli darboties - griezt, zīmēt, krāsot, pat apgleznot. Ceram, ka šīs radošās darba burtnīcas bērni labprāt krās un atstās par piemiņu, jo tajās glabājas arī daļa viņu bērnības piezīmju.

Esam priecīgi, ka jau pirmo nedēļu laikā žurnāls ir pasūtīts uz deviņām pasaules valstīm - Pikolo ceļo pie latviešu ģimenēm ārzemēs, lai tur būt noderīgs bērna radošajā darbībā savā dzimtajā valodā.

Ja arī Jūs vēlaties Pikolo pasniegt kā dāvanas jūsu skoliņu bērniem, vai vecāki ir ieinteresēti veikt kopīgu pasūtījumu, aicinām sakontaktēties ar mums norādot žurnālu skaitu, kādu vēlaties pasūtīt un Jūsu skoliņas rekvizītus. Viena žurnāla cena ir 3,90EurUz saziņu,

Katrīna Tālberga

Pikolo izdevēja un projekta vadītāja

sazinies@macetprieks.lv

www.pikolozurnals.lv

View More
Kontakti
  • Phone 07 0177 2458
  • Address Sollentunavägen 189, 191 35 Sollentuna
  • Hours
      Saturday 10:00 am - 2:00 pm
Click to interact
Par mums

 

Skola ir bezpeļņas organizācija un skolas pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība, kur visas vecāku iniciatīvas tiek gaidītas un apsveiktas. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī, ja nepieciešams, veic skolotāju pienākumus. Bez vecāku aktīvas iesaistes, latviešu skola pastāvēt nevar. Kas ir latviešu skola? Skola ir bezpeļņas organizācija un skolas pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība, kur visas vecāku iniciatīvas tiek gaidītas un apsveiktas. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī, ja nepieciešams, veic skolotāju pienākumus. Bez vecāku aktīvas iesaistes, latviešu skola pastāvēt nevar. Skola ir darbojusies kā vecāku kooperatīvs nepārtraukti kopš 1953. gada Stokholmas vecpilsētā, Storkyrkoskolan telpās sestdienās no 10.15 līdz 14.00. Skolas telpas uz 2016./2017.mācību gadu notiks Vittra Sollentuna skolas telpās, Sollentunavägen 189, 191 35 Sollentunā. Stokholmas Latviešu skola ir Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA) apakšnodaļa, kas nozīmē, ka visi latviešu skolas bērni un viņu vecāki ir ZLA biedri. Skolā patlaban mācās vairāk nekā 75 bērni no 1 līdz 14 gadiem. Lielākā daļa bērnu nāk no vismaz divvalodu ģimenēm – bet skolā runājam tikai latviski! Kāds ir skolas mērķis? Stokholmas Latviešu sestdienas skolas mērķis ir pulcināt bērnus Zviedrijā un veicināt viņos latvisko identitāti, palīdzot iemācīties un attīstīt latviešu valodas un literatūras pamatus, ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas, kā arī, pats svarīgākais, iegūt jaunus, latviski runājošus draugus. Pasākumi Mācību gada laikā tradicionāli tiek rīkoti vairāki pasākumi – Mārtiņi, Ziemassvētku eglīte, Meteņi, Lieldienas un skolas gada noslēgums. Pasākumu rīkotāji ir vecāki. Kas apmaksā mācības skolā? Skola tiek finansēta ar skolas maksu par katru bērnu un atbalstu no Zviedrijas Latviešu Apvienības (iepriekš Latviešu Palīdzības Komitejas Zviedrijā). Bēbīšu grupiņa Saulītes grupiņā mazie bērni nāk kopā ar mammām un tetiem jau no 1 gada vecuma un darbojamies līdzīgi ka bērnudarza berni, bet ar īsāku nodarbību ilgumu. Bērnudārzs un pirmsskola Bērnudārza un pirmsskolas grupiņās mācās attiecīgi 2-3,5 un 3,5-5 gadu veci bērni. Mēs tiekamies sestdienās (izņemot skolēnu brīvdienas un svētku dienas) 10.15 uz kopīgu visas skolas rīta sanāksmi. Nodarbības sākas 10.30. Vecāko klašu skolēni nodarbībās darbojas patstāvīgi, mazākajiem, vai ja tas nepieciešams, lai bērns iejustos jaunā vidē, līdzi nāk viens no vecākiem un arī piedalās nodarbībās. Mēs ejam rotaļās, dziedam, mācamies pirkstiņu spēles, klausāmies pasakas, līmējam, zīmējam un veidojam. Pats galvenais – mēs runājam latviski un satiekam citus bērnus, kuriem bieži vien latviešu valoda nav vienīgā valoda, kas jāiemācas. Iet rotaļās ir jautrāk ar vienaudžiem, nevis tikai mājas ģimenes lokā. 11.30 mēs ēdam līdzi paņemtās pusdienas. Skolā ir mikroviļņu krāsns, tāpēc ir iespēja ēst siltas pusdienas. 12.00 pirmsskolas grupiņai nodarbības turpinās – mēs dziedam kopā ar pirmo klasi. Pašiem mazākajiem skolas diena beidzas 12.00, savukārt pirmsskolai 12:45. Cik maksā mācības skolā? Skolas nauda (rudens pusgadam jaiemaksa lidz 30. septembrim, pavasara pusgadam lidz 31. janvārim) skolas PlusGirot kontā 40 32 81-9 (600 zviedru kronas par vienu bērnu un 800 zviedru kronas par ģimeni, kurā ir divi vai vairāk bērni, pusgadā). No skolas naudas atbrīvoti ir skolotāju bērni.)