Jaunumi
View More
Kontakti
  • Phone 07 0177 2458
  • Address Sollentunavägen 189, 191 35 Sollentuna
  • Hours
      Saturday 10:00 am - 2:00 pm
Click to interact
Par mums

 

Skola ir bezpeļņas organizācija un skolas pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība, kur visas vecāku iniciatīvas tiek gaidītas un apsveiktas. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī, ja nepieciešams, veic skolotāju pienākumus. Bez vecāku aktīvas iesaistes, latviešu skola pastāvēt nevar. Kas ir latviešu skola? Skola ir bezpeļņas organizācija un skolas pamatā ir neizsīkstoša vecāku līdzdalība, kur visas vecāku iniciatīvas tiek gaidītas un apsveiktas. Vecāki darbojas valdē, organizē skolas darbu un pasākumus, kā arī, ja nepieciešams, veic skolotāju pienākumus. Bez vecāku aktīvas iesaistes, latviešu skola pastāvēt nevar. Skola ir darbojusies kā vecāku kooperatīvs nepārtraukti kopš 1953. gada Stokholmas vecpilsētā, Storkyrkoskolan telpās sestdienās no 10.15 līdz 14.00. Skolas telpas uz 2016./2017.mācību gadu notiks Vittra Sollentuna skolas telpās, Sollentunavägen 189, 191 35 Sollentunā. Stokholmas Latviešu skola ir Zviedrijas Latviešu Apvienības (ZLA) apakšnodaļa, kas nozīmē, ka visi latviešu skolas bērni un viņu vecāki ir ZLA biedri. Skolā patlaban mācās vairāk nekā 75 bērni no 1 līdz 14 gadiem. Lielākā daļa bērnu nāk no vismaz divvalodu ģimenēm – bet skolā runājam tikai latviski! Kāds ir skolas mērķis? Stokholmas Latviešu sestdienas skolas mērķis ir pulcināt bērnus Zviedrijā un veicināt viņos latvisko identitāti, palīdzot iemācīties un attīstīt latviešu valodas un literatūras pamatus, ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas, kā arī, pats svarīgākais, iegūt jaunus, latviski runājošus draugus. Pasākumi Mācību gada laikā tradicionāli tiek rīkoti vairāki pasākumi – Mārtiņi, Ziemassvētku eglīte, Meteņi, Lieldienas un skolas gada noslēgums. Pasākumu rīkotāji ir vecāki. Kas apmaksā mācības skolā? Skola tiek finansēta ar skolas maksu par katru bērnu un atbalstu no Zviedrijas Latviešu Apvienības (iepriekš Latviešu Palīdzības Komitejas Zviedrijā). Bēbīšu grupiņa Saulītes grupiņā mazie bērni nāk kopā ar mammām un tetiem jau no 1 gada vecuma un darbojamies līdzīgi ka bērnudarza berni, bet ar īsāku nodarbību ilgumu. Bērnudārzs un pirmsskola Bērnudārza un pirmsskolas grupiņās mācās attiecīgi 2-3,5 un 3,5-5 gadu veci bērni. Mēs tiekamies sestdienās (izņemot skolēnu brīvdienas un svētku dienas) 10.15 uz kopīgu visas skolas rīta sanāksmi. Nodarbības sākas 10.30. Vecāko klašu skolēni nodarbībās darbojas patstāvīgi, mazākajiem, vai ja tas nepieciešams, lai bērns iejustos jaunā vidē, līdzi nāk viens no vecākiem un arī piedalās nodarbībās. Mēs ejam rotaļās, dziedam, mācamies pirkstiņu spēles, klausāmies pasakas, līmējam, zīmējam un veidojam. Pats galvenais – mēs runājam latviski un satiekam citus bērnus, kuriem bieži vien latviešu valoda nav vienīgā valoda, kas jāiemācas. Iet rotaļās ir jautrāk ar vienaudžiem, nevis tikai mājas ģimenes lokā. 11.30 mēs ēdam līdzi paņemtās pusdienas. Skolā ir mikroviļņu krāsns, tāpēc ir iespēja ēst siltas pusdienas. 12.00 pirmsskolas grupiņai nodarbības turpinās – mēs dziedam kopā ar pirmo klasi. Pašiem mazākajiem skolas diena beidzas 12.00, savukārt pirmsskolai 12:45. Cik maksā mācības skolā? Skolas nauda (rudens pusgadam jaiemaksa lidz 30. septembrim, pavasara pusgadam lidz 31. janvārim) skolas PlusGirot kontā 40 32 81-9 (600 zviedru kronas par vienu bērnu un 800 zviedru kronas par ģimeni, kurā ir divi vai vairāk bērni, pusgadā). No skolas naudas atbrīvoti ir skolotāju bērni.)

Stokholmas Latviešu skola